Generator umowy - Portal Sygnalisty
W ramach umowy realizowany jest dostęp do portalu dla Sygnalistów oraz dostęp dla Jednostki/Firmy do zgłoszeń i ich obsługi. Wszyskie operacje realizowane są w zakresie i wymogach obowiązującego prawa. Zapewniona jest wszelka ochrona Sygnalisty.

Koszt roczny:
zł netto
zł brutto

Suma umowy:
zł netto
zł brutto
CAPTCHA