Usługi dedykowane Bibliotekom pozwalające na zarządzanie stroną WWW, BIP-em oraz pocztą elektroniczną. Możliwość wykorzystania zasobów w domenie samorzad.pl lub dowolnej domeny z pełnym pakietem do zarządzania.