Oferta hostingu dla Gmin, Powiatów, Urzędów oraz dużych Jednostek Samorządu Terytolialnego przygotowana w elastycznych pakietach zawierających m.in. usługi hostingu stron internetowych, poczty elektronicznej, domen, Biuletynów Informacji Publicznej.

 

Biuletyny Informacji Publicznej

Poczta elektroniczna

Serwisy WWW

Poczta elektroniczna