Dedykowana platforma dla sygnalistów spełniająca wymogi ustawy rozszerzone o dodatkowe mechanizmy anonimizacji zgłoszeń. W ramach usługi dostępny jest portal dla sygnalistów oraz panel administracyjny zapewniający dostęp do archiwalnych zgłoszeń (zanonimizowanych).

Anonimozacja na poziomie

  • braku rejestracji ruchu sieciowego do formularza
  • braku logowania zdarzeń z frontendu (błędy przechowywane są przez 24h – nie zawierają jednak żadnych danych użytkownika)
  • dodanie losowo wybranego opóźnienia w przesłaniu zgłoszenia na skrzynkę powiązaną uniemożliwiającą korelację zgłoszenia w portalu z ruchem sieciowym „po drodze” pomiędzy komputerem sygnalisty a portalem
  •  usuwanie wszystkich metadanych
  • mechanizm potwierdzeń zgłoszeń i śledzenia statusu zgłoszenia oparty jest na tokenach
Przypisy prawne:

Portal Sygnalisty

500 /rok
  • Pełna anonimizacja
  • Panel Administracyjny
  • 100% zgodność z ustawą
Nowość